Slot Machine 2.0 Hackerrank Solution Github - On Game Tỷ Lệ Hoàn Cược Siêu Cao